top of page

ELS NOSTRES PROJECTES

Coneix alguns dels projectes liderais i executats per l'equip de nsarquitectes. Entre ells es troben rehabilitacions, noves obres i presentacions a concursos d'obra pública.

Vista Frontal
Torre de Bombers
CAP Cabrils
100 Habitatges Dotacionals
Escola Guillem Isarn
29 habitatges de protecció oficial
Parc de Bombers
CEIP Maria Ossó
Parc de Bombers
Plaça pública
19 habitatges i local comercial
Habitatges "CARABANCHEL ENSANCHE 29"
Habitatge Unifamiliar
Remodelació de Parc "CAN CRUSELLES"
Sant Pau del Camp
Habitatges per joves
55 Habitatges DE VPT
Institut Bonavista
Habitatges de Protecció Oficial
Alcalá de Henares
bottom of page