top of page

LLEIDA

RESIDÈNCIA DE DISMINUÏTS FÍSICS

2012

El edifici està situat en una zona perifèrica de la capital lleidatana. 

En aquest entorn hem proposat l'edifici com un element de geometria senzilla que no col·labori a aportar una nova variable en el paisatge. Situar l'edifici al fons de la parcel·la ajuda a tancar la configuració ortogonal de l'illa i allibera el màxim espai davant del vial. Aquest espai ajuda a generar un filtre vegetal que ens regula l'orientació i les vistes des de l'interior. 

Hem triat l'orientació de la planta rectangular de les habitacions amb els seus costat més llargs donant a est i oest. En la part oest situem la zona comunitària de menjador i sala de televisió i reservem l'est pel màxim d'habitacions, que és a la vegada una zona menys sorollosa. Afegim al programa una terrassa per planta d'accés des del menjador que ajuda a filtrar la llum i l'assoleiament.

Des de la planta primera d'habitacions s'accedeix a la coberta del paral·lelepípede inferior. Aquesta coberta s'acondiciona com a solarium en una part i la resta es tracta com a coberta vegetal.

La façana es preveu amb filtres solars en l'oest i en l'est es configuren unes finestres volades que controlen l'ombra del sol naixent.

bottom of page