top of page

TXURÍNDAGA

100 HABITATGES
DOTACIONALS

2013

100 habitatges dotacionals. 21 per planta amb instal·lacions comu- nes. PB: 16 habitatges, instal·lacions, serveis i sales comunitàries. 2 plantes soterrànies d’aparcament. Coberta vegetal i plaques solars.

Economia de recursos i rigurositat d’aspectes tècnics:

S’acedeix als habitatges per un únic nucli de comunicacions vertical minimitzant les circulacions. L’estructura de pilars metàl·lics dismin- ueix els residus d’obra i els de deconstrucció per la seva reciclabilitat. El mòdul bàsic d’apartament s’aconsegueix sobre una trama estruc- tural de 4,90m d’ample. En el sentit perpendicular, els pilars seg- ueixen una pauta de llums 5,60m-7,00m-5,60m compatible amb la planta d’aparcament. A la planta baixa, els contadors de companyia i la gestió generalitzada d’energia, al costat dels ascensors es situa el RITI i en la planta coberta el RITS.

Les peces d’aigua es situen al costat del passadís, i són accessibles a cada planta mitjançant registres integrats. 

bottom of page