top of page

LA FULIOLA

Escola Pública Guillem d'Isarn

1994

El projecte tracta de la construcció d'un edifici escolar que se situa a la comarca de l'Urgell (Lleida) entre els nuclis de La Fuliola i Boldú. 

L'emplaçament es realitza en un solar trapezoidal situat enmig del parcel·lari agrícola i limitat al Nord per una carretera i al Sud per un antic camí: el camí real. Amb la posició de l'edifici es proposa l'apertura d'un carrer que uneix la carretera i el camí rural. 

L'edifici se desenvolupa de mode línial sobre la parcel·la allargada donant façana en tota la seva totalidad al nou carrer. 

La composició es divideix fonamentalment en dos contrastats volums de voluntat abstracta. El primer, opac, de pedra del lloc, conté el gimnàs, els vestuaris i l'accés principal. 

L'altre volum, de totxo pintat de blanc, apareix dispar davant la pesantor del volum petri.

La linealitat s'enfatitza amb les filades de totxo. Els forats de façana s'agrupen en un gran buit rasgat, la disposició contínua del qual assumeix el programa de l'edifici i, junt amb l'esglaonat del volum, perd gravidesa per a desaparèixer entre la boira. S'eludeix qualsevol noció d'escala, per a accentuar encara més la seva voluntat abstracta.

bottom of page