top of page

SITGES

CEIP
MARIA OSSÓ

2005

El projecte es desenvolupa d'esquenes a la via del tren, i es situa en un solar pràcticament horitzontal a la vora de la via del tren. Aquest fet és fonamental a l'hora de definir la proposta.

Dins d'aquesta parcel·la, la construcció als límits definits al Planejament; els extrems Est i Oest es destinen per a zona de jocs i pistes poliesportives.

El resultat és el d'un conjunt rectangular que colonitza el solar allargat i que s'adapta a les característiques de l'emplaçament.

S'accedeix al projecte des del carrer Ramon Dalmases-Marques de Mura, a un pati que divideix la planta en dos àrees clarament diferenciades i amb entrades independents: a la dreta l'infantil, a l'esquerra la primària.

El projecte està construït en sec, amb estructura de formigó i tancaments industrials prefabricats.

bottom of page