top of page

PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS

29 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL

2003

El projecte es redacta com a conseqüència d'un concurs obert convocat per PROLHASA (Promoció Local de l'Habitatge, S.A.) organisme dependent de la Diputació de Barcelona. 

El solar se situa en la cara nord d'una plaça. Simètricament s'ha previst una altra parcel·la destinada a un edifici de similars característiques.

Les dimensions facilitades per la propietat són 14 metres per 52 d'ocupació màxima, tenint una part mitgera amb una altra edificació, circumstància que anul·la part de la façana nord.

Les façanes es realitzen amb materials resistents: maó i pedra. Per davant dels balcons, en la façana sud es disposen uns paraments de lames que es comporten com una doble pell que controla la il·luminació, l'assoleig i la privacitat...

Per imposició de la propietat, la coberta és inclinada, a dues aigües i de teula. La seva disposició en forma d'impluvium de costats desiguals permet una vinculació directa amb l'escomesa de serveis, que es realitzarà pels patis-escletxa, a la vegada que en el pla de superfície menor de la coberta es disposaran elements de captació d'energia solar.

bottom of page