top of page

VILADECANS

119 Habitatges 
a Viladecans

Promoció d'habitatges de protección oficial i doctacionals de 2 ii 3 habitacions a la parcélela 25+26 del sector de Llevant de Viladecans a càrrec de l'IMPSOL. 

Es proposen habitatges amb el màxim de façana i amb ventilació creuada a través d'un pati que permet ventilar safareigs, cuines i que ahora ofereix llum natural al passadís i permite que les instal·lacions siguin registrables.

Habitatges desjerarquitzats permeten l'adaptabilitat dels usos de les diferents estances segons les necessitats de les famílies al llarg de la seva vida. 

La sala d'estar s'estén amb una galería que permet el control tèrmic i lumínic de totes les estances principals.

Es proposa una estructura de formigó a la planta d'aparcament i baixa i de fusta en la resta de pisos.

CONCURS

2021

bottom of page