Sant Pau del Camp
Sant Pau del Camp

Sant Pau del Camp
Sant Pau del Camp

1/1

Millora de l’entorn i els accessos a Sant Pau del Camp, espais molt degradats i de difícil relació amb els diferents nivells dels carrers que hi arriben. El projecte proposa salvar el desnivell amb rampes i escales estratègicament situats de manera que es pugui accentuar el valor històric del conjunt. Els paviments juguen un paper fonamental a manera de catifes que emmarquen els diferents espais.

restauració de sant pau del camp

SANT PAU DEL CAMP

1996