top of page

ARBOÇ

HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL 

2002

En la localitat de l'Arboç del Penedés, prop de la carretera nacional, al sud-oest del nucli urbà, es defineix la zona d'intervenció regulada per les Ordenances Reguladores del "Pla Parcial de santa Llúcia".

L'edifici es materialitza en dos tipus de maó, separant el sòcol del pla intermig de la façana.

Els forats dels dormitoris de cada pis s'ordenen i es col·loquen dins d'una gran escletxa en la façana de maó, que relega la seva petita dimensió en el conjunt en un ordre superior, controlant d'aquesta manera la disposició anàrquica a la que generalment porten aquest tipus de forats. La finestra d'il·luminació i ventilació de l'escala, es despenja de les anteriors i apareix com caiguda en el conjunt corresponent.

bottom of page