top of page

GAVA

55 HABITATGES DE VPT

1997

El projecte tracta de la construcció de dos blocs d'habitatge de preu tasat (VPT)  

L'emplaçament se situa en un solar rectangular amb pendent cap a la façana Sud. La regulació urbanística defineix l'estricta construcció de dos blocs paral·lels d'idèntiques característiques amb una profunditat de 10 metres i una separació entre si de 20 metres.

Amb la posició dels edificis es proposa l'apertura d'una carrer peatonal que uneix la façana Sud i la Nord permetent l'accessibilitat per a incapacitats gràcies al nou camí rampat rematat en la seva part superior amb una gran apertura que emfatitza l'accés. 

La composició s'ha basat, fonamentalment, en dos contrastats volums de voluntat abstracta. El primer, de pedra gres gris. El segon de totxo. Els buits de l'interior dels petits habitatges s'agrupen rera grans plans d'alumini gris jugant amb una sensació equívoca de l'escala. 

bottom of page