top of page

ALMENAR

CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA A ALMENAR

2021

La formalitat de la proposta es basa en tres aspectes: la situació de l’edifici dins del parc, la posició de trànsit entre els casc urbà existent i el nou eixample i la materialitat de la volumetria del conjunt edificatori existent.

L’accés es realitza a través del pati, que actua d’àgora directament relacionada amb la part consolidada del municipi.

El deambulatori es tanca formalment amb la pèrgola de la cantonada que anuncia l’entrada a la plaça i al Centre d'Atenció Primària.

El pendent del carrer, lliscant cap al parc, ens convida a situar l’edifici adaptant-se a la

topografia. L’accés des de la cota superior ens relaciona amb la millor vista sobre la futura vegetació i la planta inferior s’integra totalment en la cota natural.

Sistemes constructius característics de la zona i de molt baix manteniment: façana de

ceràmica local, l'ús de tancaments interiors prefabricats en sec i l'ús de materials reciclats i reciclables, respectuosos amb la salut (certificats DAP, etc).

CONCURS-FINALISTA

bottom of page