top of page

TERRASSA

HABITATGES A TERRASSA

2020

amb Maria M. Font

Edifici plurifamiliar de promoció pública d'habitatges de dues i tres habitacions al municipi de Terrassa. Es projecten habitatges amb estances desjerarquitzades per adaptar-se a tot tipus d'esquemes familiars. Tots els habitatges tenen ventilació creuada. Els habitatges a sud tenen una terrassa en voladiu que crea ombra a la façana i els habitatges orientats a sud una terrassa inserida.

Coberta ventilada on s'hi instal·laran les plaques fotovoltaiques i l'aerotermia com a energies renovables pels habitatges i zones comuns.

CONCURS

bottom of page