top of page

MADRID

HABITATGES "CARABANCHEL ENSANCHE 29" 

2007

Es parteix d'un esquema longitudinal senzill per tal d'aconseguir una bona relació amb l'exterior: accés per corredor, franja de serveis de l'habitatge i àmbit de habitatge.

Aquest bloc linial es plega segons l'esquema d'ordenació general buscant les orientacions idònies. Es creen uns espais interiors comunitaris de relació veïnal que, a mode de carrer elevat, vincula àmbits col·lectius i privats. 

La combinatòria dels mòduls permet infinitat de possibilitats compositives sent possible, fins i tot, crear un habitatge que podríem definir "a la carta" en funció dels requeriments de l'usuari. 

L'habitatge es defineix a partir d'una modulació de 2'5 x 6 m. Es generen una sèrie d'elements cada un dels quals assumeix un aspecte concret del programa: habitació doble amb bany, habitació simple amb passadís i cambra higiènica; habitació simple amb passadís i vestidor o accés; terrassa, passadís i accés; sala d'estar amb estenedor; sala d'estar i cuina; terrassa passant; etc,...

bottom of page