top of page

BARCELONA

19 HABITATGES I LOCAL COMERCIAL AL CARRER BOLÍVIA

2012

La parcel·la on s’emplaça l’edifici està situada dins el recinte de Can Ricart (al districte 22@). La volumetria resultant és un cos de dues alçades diferents. L’existència de dues alçades a la mitgera veïna fa que la volumetria presenti un tercer volum.

La posició dels habitatges dins el volum edificat garanteix el correcte assolellament de cadascuna de les unitats. L’òptima orientació dels habitatges permet aprofitar l’energia solar durant les èpoques fredes de l’any.

S’ha projectat un espai intermedi entre l’habitatge i l’exterior (terras- sa) que permet generar un filtre regulable que millora les condicions climàtiques de l’interior dels habitatges. Façana ventilada. Les lames mòbils i la cambra d’aire que es genera permet atemperar l’edifici i garantir un correcte control lumínic durant tot l’any. S’ha garantit la ventilació creuada de tots els habitatges per mitjà d’un sistema híbrid que disposa d’airejadors regulables a façana, airejadors fixes entre estances i extracció vertical fins a coberta. S’ha projectat i executat un sistema de producció de calor amb la xarxa urbana (Districlima) que reaprofita l’energia produïda per la central tèrmica que crema les escombraries de la ciutat de Barcelona i rodalies. 

Estalvi Energètic: Qualificació Energètica A Estalvi energètic: 79,07%

bottom of page