top of page

BARCELONA

34 HabitatgeS AL CARRetera Arrabassada 

2018

El solar es situa entre la Ronda de Dalt i la carretera de l’Arrabassada fet que planteja dues escales de ciutat. Per la banda de la Carretera de Sant Cugat la tipologia edificatòria és de petita escala, amb un ambient amable i residencial. La Ronda de Dalt ens ofereix una escala  més indeterminada amb tipologia variable amb diferents equipaments.

Un dels altres punts rellevants del projecte és la relació directa amb el terreny. La topografia que plantegem no s’allunya de l’actual i l’aprofitem per generar un pati obert  que garanteix la ventilació creuada de tots els habitatges.

El cos de més alçada i més proper a la Ronda de Dalt s’orienta amb la zona d’estar dels habitatges cap el mar, aprofitant el sol de matí i protegint-se amb pantalles acústiques en la direcció del trànsit rodat. En Planta baixa el balcó es transforma en terrassa/galeria per millorar-ne la protecció al soroll, la intimitat i seguretat.

Els habitatges es divideixen en dues franges: zona de dia i les dues habitacions amb el bany i la zona de rentat. Els estenedors es situen en el filtre d’entrada. La tipologia passant i la  disposició de  les peces d’aigua en la part central ens allibera els extrems i dóna flexibilitat d’ús als espais, permetent diferents maneres de viure i de colonitzar els àmbits. Els habitatges dels extrems sud s’obren per gaudir de l’orientació i de la seva condició com a façana i no com a tester.

La estructura és de pòrtics de fusta i forjat CLT i correspon a una unitat  d’habitatge.La façana es lleugera de fusta acabada amb SATE de llana de roca. Les  divisòries són de plaques de guix amb aïllament. El plantejament del projecte es una aposta d’estalvi econòmic.

bottom of page