top of page

SANTES CREUS

REHABILITACIÓ EDIFICI

2008

L'edifici està situat en la part exterior del Monestir de Santes Creus i dins del conjunt protegit, en el que s'ha denominat 'recinte exterior'. Aquest recinte 

L'edifici està situat en la part exterior del Monestir de Santes Creus i dins del conjunt protegit, en el que s'ha denominat 'recinte exterior'. Aquest està configurat per dues places: la primera, la plaça de Sant Bernat; la segona, la plaça de Jaume el Just. Els edificis que tanquen aquestes places estaven destinats a diversos serveis en els temps en que la comunitat religiosa regentava en conjunt. En actualitat són seu de administració i els ens locals i habitatges particulars. 

Tant el seu origen additiu com les seves posteriors divisions en diferents propietats han donat lloc a superposicions tant en vertical com en horitzontal de propietats distintes i de cossos de característiques i qualitats molt diferents. 

El respecte per mantenir l'esperit de les edificacions que composen la propietat, ha estat una constant en les decisions que s'han anat prenent en el projecte.

bottom of page