top of page

GIJÓN

rehabilitació dels blocs d'habitatge del poblaT de inuesa

2014

L’objecte de la intervenció és millorar les envolvents dels blocs d’habitatge per a reduir la seva demanda energètica i alhora la supressió de les barreres arquitectòniques, sense oblidar la millora estètica que el conjunt es mereix. L’elecció de la solució plantejada combina la optimització econòmica de l’execució de l’obra, el mínim manteniment de l’edifici i el màxim rendiment energètic. 

La instal·lació d’ascensors per facilitar l’accessibilitat als diferents habitatges suposa necessàriament l’aparició d’un nou volum exterior. Es minimitzen els residus al mantenir l’escala existent i combina la mobilitat amb la millora bioclimàtica al dotar els habitatges d’espais filtre de control solar i de temperatura, i de programa al dotar-les d’un estenedor. Una nova façana SATE que alhora permet canalitzar la instal·lació de captadors solars i acumuladors.

MENCIÓ ESPECIAL

Ayuntamiento de Gijón

bottom of page