top of page

BARCELONA

RESIDÈncia 
d'estudiants MARE GÜELL

2016

L’edifici destinat a ús residencial públic va ser dissenyat pels reconeguts arquitectes Lluís Cantallops i Jaume Rodrigo, projecte guanyador del FAD d’Arquitectura l’any 1967.

El projecte té com a repte fonamental mantenir les característiques estètiques de l’edifici, la seva actualització tècnica i funcional, la millora energètica i acústica, i la supressió de barreres arquitectòiques. 

La rehabilitació ha permès al centre passar de la qualificació energètica C a la A, i n’ha reduït la despesa d’energia un 51,4%.

PREMI EXCEL·LÈNCIA ENRGÈTICA

RENOVACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS

Generalitat de Catalunya

ENTREVISTA A Mª ÀNGELS NEGRE BALSAS

VERD PRIMERA

BETEVÉ

bottom of page