top of page

EMPÚRIES

REHABILITACIÓ ESGLÉSIA SANT DOMÈNEC EN SALA MUNICIPAL POLIVALENT

Es posa en valor la petjada històrica de l'antiga església del Convent de Sant Domènec. Es proposa eliminar les grades existents i les seves escales, l'escenari i recuperar així els elements tipològics i estructurals originals.

El programa es col·locarà emprant noves arquitectures flexibles i efímeres respentant així l'edifici original i mostrant a l'usuari l'espai patrimonial.

Es proposa l'ús de pous canadencs sota la superfície de l'edifici per atemperar la temperatura interior amb el mínim consum possible, tot aprofitant l'excavació per a la construcció d'un soterrani que pugui contenir part del programa (magatzemsm, instal·lacions, etc.).

2021

amb Maria M. Font i Joan Massagué

bottom of page